مشـخصـات


به نکات زیر توجه فرمایید

عنوان موسـسه یا سمن را به صورت کامل وارد کنید عنوان موسسـه یا سمن باید حداقل 10 حرف باشد.

محل اخذ مجوز : نهاد، سازمان یا ارگانی است که مجوز موسـسه را از آن گرفته اید.مانند بهزیستی ، وزارت بهداشت و

برای حوزه فعالیت می توانید از مواردی مانند : کودکان بی سرپرست یا ایتام ، خانواده سالمندان ، بیماران دیابتی استفاده کنید

اطلاعات تماس


وب سایت یسرا از اطلاعات تماس شما برای اطلاع رسانی استفاده می کند لذا آنها را با دقت وارد کنید.

شماره موبایل موسـسه را به دقت وارد کنید.شماره موبایل نباید در وب سایت قبلا ثبت شده باشد.

آدرس ایمیل موسـسه را با دقت وارد کنید و ازآدرس های تکراری استفاده نکنید .

تایید نهایی


قوانین وب سایت را به دقت مطالعه فرمایید